Categorie:


B.T.W. teruggave aanschaf zonnepanelen

Toch btw-teruggave voor alle kopers zonnepanelen !

Huiseigenaren die in het verleden zonnepanelen hebben gekocht, kunnen de betaalde btw over de panelen en installatie terugkrijgen, ongeacht het jaar van aankoop. Dat heeft staatssecretaris Snel besloten.

Ook wordt de procedure voor mensen die alsnog btw terugvragen eenvoudiger: zij hoeven slechts één keer aangifte te doen in plaats van over alle verstreken jaren. Ook hier had de vereniging op aangedrongen.

Inkomensverklaring ingevoerd bij NHG voor ondernemers

Per 1 januari 2019 is de pilotfase voor de Inkomensverklaring Ondernemer beëindigd en het gebruik ervan verplicht voor een hypotheek met NHG. Daarom is op 22 oktober een selectietraject gestart voor vier onafhankelijke, deskundige partijen die de komende jaren als Rekenexpert geaccrediteerd worden door NHG. Na een zorgvuldige beoordeling zijn deze Rekenexperts nu bekend.

Nieuwe aanbieders van hypotheken dit voorjaar op de markt

Gelukkig worden er op de hypotheekmarkt regelmatig nieuwkomers verwelkomt. Dat is gunstig voor de consument omdat de concurrentie daardoor toeneemt.

Afgelopen April heeft een nieuwe hypotheekverstrekker genaamd ‘Tulp’ zijn intrede gedaan. Zij werken met scherpe tarieven met name bij de lange rentevaste periode ( 20 jaar en langer) Dit kan dus erg interessant zijn nu de rente historisch laag staat. Nadeel van deze verstrekker is dat zij ( nog) geen nieuwbouw financieren en dat zij maximaal 10 % van de marktwaarde aflosvrij accepteren.

Tweede aanbieder komt waarschijnlijk in juni op de markt. Venn hypotheken gaan ze heten  en beloven scherpe rentes te zullen verstrekken boven het 80% van de marktwaarde ( geen NHG). Dat kan dus erg interessant zijn voor starters die nog geen vermogen opgebouwd hebben. Venn hypotheken accepteert aflosvrij tot maximaal 50% van de marktwaarde en 15% boetevrije aflossing. Dat is ook gunstig voor de doorstromer.

Hypotheek geregeld in 1 week

 

Ook ik regel  uw hypotheek in 1 week! Nadat alle stukken die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag zijn ontvangen en goedgekeurd, garanderen banken binnen 1 week uitsluitsel geven en een definitieve offerte aan te leveren. Dat is wat de banken en verzekeringsmaatschappijen ( bijna) allemaal toezeggen.
Goed nieuws voor de hypotheekklanten dus.

huizenverkopen in de lift

De huizenverkoop zit in de lift. Het aantal verkochte woningen was in januari 2016 maar liefst 26 procent hoger dan in januari 2015. Er worden niet alleen méér huizen verkocht, maar ook tegen een hogere prijs. De woningmarkt lijkt uit het dal te zijn. Het is echter wel regionaal verschillend.

Volgens het Kadaster zijn in januari 2016 11.907 woningen verkocht. Dit is een stijging van 26,2 procent ten opzichte van januari 2015 (9.437). Bestaande koopwoningen waren in januari 2016 4,1 procent duurder dan in januari 2015: de grootste stijging in bijna 8 jaar. Dat melden het CBS en het Kadaster

rentemiddeling

Staatsecretaris Wiebes heeft in december 2015 aangegeven dat de rente bij rentemiddeling volledig aftrekbaar is. Dat is de reden dat meer banken rentemiddeling zullen aanbieden dit jaar waaronder Aegon ( medio dit jaar) Florius ( februari)

De Ing bied dit al sinds vorig jaar aan. Wat is rente middeling:

 

Bij rentemiddeling wordt de hypotheekrente die je nu betaalt gemiddeld genomen met de actuele lage marktrente. Meestal wordt de rente gemiddeld met de rente van dezelfde rente vaste periode die je nu hebt. Dit kan vaak op elk moment, ook als je rentevaste periode nog lang niet afloopt.

Iedere bank berekent de rentemiddeling op zijn eigen manier en heeft ook zijn eigen regels. De bank kijkt bijvoorbeeld naar de rente die je nu betaalt, hoe lang deze oorspronkelijk vast stond en hoe lang deze nog loopt. De boeterente wordt omgerekend naar een opslag percentage op de rente. Je rentepercentage is dan de actuele marktrente, vermeerderd met het berekende percentage van de boeterente.

Hoe dan ook, de rente kan bij alle verschillende soorten rentemiddeling flink lager uitpakken waardoor je van lagere maandlasten kunt genieten. Bij een aflosvrije hypotheek kan dat interessant zijn. Bij een bankspaar of spaarhypotheek zal door de lagere rente de premie/ inleg verhoogd worden. Dat is het meestal niet interessant voor.

 

De boeterente betaal je dus wel maar d.m.v. een opslag van de rente. Loopt je rentevaste periode snel af dan is de opslag minimaal ( lees boeterente) dan kan het interessant zijn. Bij oversluiten krijg je geen opslag op de rente maar betaal je de boete direct. Dat kan over grote bedragen gaan. Per geval moet het daarom bekeken worden of het interessant is over te sluiten, rent te middelen of gewoon niets te doen. Er moet bekeken worden of het niet een sigaar uit eigen doos is.

 

Ben je van mening dat de rente blijvend laag zal zijn dan is het beter af te wachten.

kadaster: aantal verkochten woningen zet door

In juli 2015 registreerde het Kadaster 18.422 verkochte woningen. Dit is een stijging van 32,7% ten opzichte van juli 2014 (13.883). Vergeleken met de voorgaande maand, juni 2015, is er sprake van een stijging van 21,6%. Het Kadaster registreerde toen 15.147 verkochte woningen.Het aantal geregistreerde hypotheken nam in juli 2015 met 24,9% toe ten opzichte van juli vorig jaar, van 20.551 naar 25.667. Vergeleken met juni 2015 (21.793) is er sprake van een stijging van 17,8%. ( bron vastgoed dashboard)

DNB en AFM wil opnieuw de LTV verlagen

 

Het plan om kopers nog meer eigen geld in te laten brengen wordt niet ondersteund door diverse partijen. Door de annuitaire aflossing wordt de schuldrest t.ao.v. de marktwaarde toch al in 10  jaar teruggebracht. Het zal voor veel starters een extra drempel zijn om een woning te kopen.

 

NVM:
Het verlagen van de maximale hypotheeklimiet naar 90 procent is een slecht idee. De zogeheten loan-to-value (LTV) is de laatste jaren al sterk teruggebracht, er wordt door een dergelijk plan een veel te groot beroep op de huurmarkt gedaan en bovendien zijn banken al terughoudend bij het verstrekken van hypotheken is geen bijval van de NVM en Vereniging eigen huis.