januari 2019


B.T.W. teruggave aanschaf zonnepanelen

Toch btw-teruggave voor alle kopers zonnepanelen !

Huiseigenaren die in het verleden zonnepanelen hebben gekocht, kunnen de betaalde btw over de panelen en installatie terugkrijgen, ongeacht het jaar van aankoop. Dat heeft staatssecretaris Snel besloten.

Ook wordt de procedure voor mensen die alsnog btw terugvragen eenvoudiger: zij hoeven slechts één keer aangifte te doen in plaats van over alle verstreken jaren. Ook hier had de vereniging op aangedrongen.

Inkomensverklaring ingevoerd bij NHG voor ondernemers

Per 1 januari 2019 is de pilotfase voor de Inkomensverklaring Ondernemer beëindigd en het gebruik ervan verplicht voor een hypotheek met NHG. Daarom is op 22 oktober een selectietraject gestart voor vier onafhankelijke, deskundige partijen die de komende jaren als Rekenexpert geaccrediteerd worden door NHG. Na een zorgvuldige beoordeling zijn deze Rekenexperts nu bekend.